International University of Morality เป็นสถาบันการศึกษาด้านศาสนา จัดตั้งตามกฎหมายการศึกษาของมลรัฐฟลอริด้า ประเทศสหรัฐอเมริกา ก่อตั้งเมื่อปี คศ.2014 ดำเนินการโดยมูลนิธิ International University of Morality, Inc. (www.ium-world.org) เป้าหมายคือ การเผยแพร่หลักการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว และสังคม

International University of Morality เปิดสอนหลักสูตรออนไลน์ ระดับปริญญาตรี โท และเอก สามารถเรียนผ่านอินเทอร์เน็ต จากทุกประเทศทั่วโลก หลักสูตรจะเน้นวิชาชีพควบคู่กับคุณธรรม ได้รับการรับรองจาก Florida Department of Education ค่าใช้จ่ายในการเรียนไม่มาก และยังสมทบการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ ดูรายละเอียดหลักสูตรและวิธีการเรียน คลิกที่่นี่

respect2.jpg

"การให้เกียรติซึ่งกันและกัน" เป็นคุณธรรมอันหนึ่ง

IUM หยุดการดำเนินงานผ่านตัวแทนในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่ปี 2022 เป็นต้นไป เพื่อให้ฝ่ายกฎหมายปฏิบัติการด้านคดีอาญาและแพ่งกับผู้เกี่ยวข้องกับการปลอมแปลงปริญญาของ IUM ทั้งหมด 

ในระหว่างนี้ ผู้สนใจในกิจกรรมของ IUM สามารถติดต่อโดยตรงผ่านทางเว็บไซท์หรือสำนักงานใหญ่ www.ium-world.org

ขออภัยในความไม่สะดวก 

 

คำประกาศ

IUM มอบปริญญากิตติมศักดิ์ให้กับบุคคลที่กระทำความดีงามในหลายประเทศอย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่ประจักษ์โดยทั่วไป ทำให้มีมิจฉาชีพแอบแฝงปลอมแปลงปริญญา และเรียกเก็บเงินจากผู้หลงเชื่อ ทาง IUM จึงขอให้ผู้อาจหลงเชื่อใช้ความระมัดระวัง และสามารถสอบถามสถานะที่แท้จริงมายัง IUM คลิกสอบถาม

ท่านสามารถตรวจสอบสถานะคำขอได้โดยตรงกับ IUM รวมถึงรายชื่อผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติผ่านการรับรองอย่างเป็นทางการในหน้าประกาศนี้เท่านั้น (www.ium-world.org

การขอรับการพิจารณาปริญญากิตติมศักดิ์ ต้องมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยเสนอประวัติเพื่อรับการพิจารณากับ IUM โดยตรงเท่านั้น คลิกที่นี่

international University of Morality สนับสนุนการทำวิจัยในสาขาวิชาต่างๆในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม ผู้สนใจส่งผลงานวิจัยเพื่อรับการพิจารณาเผยแพร่ผ่านทางเรา หรือเป็นส่วนหนึ่งของการรับพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สามารถติดต่อได้ที่ mail@ium-world.org (ภาษาอังกฤษ), mail@ium-thai.org (ภาษาไทย), หรือเว็บไซท์ของมูลนิธิ

คุณธรรมเป็นรากฐานของสังคมที่ดี

คำชี้แจงข้อกฎหมาย - 1) IUM เป็นมหาวิทยาลัยออนไลน์ ตามกฎหมายมลรัฐฟลอริด้า ประเทศสหรัฐอเมริกา และมูลนิธิที่ได้รับการยกเว้นภาษี 501(C)3 จากรัฐบาลกลาง สหรัฐอเมริกา 2) การเรียนเป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ อาจส่งผลให้โอกาสการรับเข้าทำงานในสหรัฐอเมริกาลดลง 3) IUM ไม่มีนโยบายการดำเนินงานขัดแย้งกับข้อกฎหมายอันเป็นสากลของประเทศใด 4) IUM ยึดถือการจัดการเรียนการสอนที่ได้รับอนุญาตถูกต้องและการปฎิบัติตามกฎหมายการศึกษา ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 5) IUM เปิดเผยความเป็นไปได้ที่ผู้เรียนอาจไม่ได้รับการยอมรับผลของปริญญาในบางประเทศ ผู้ศึกษาควรทำความเข้าใจสถานภาพทางกฎหมายของ IUM ก่อนการสมัคร 6) ผู้ใดแอบอ้างชื่อ IUM เพื่อจัดการเรียนการสอน หรือกิจกรรมใดๆ ที่ไม่ได้อยู่ในข้อกำหนดตามสัญญา จะมีความผิดฐานละเมิด และจะถูกดำเนินการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 7) IUM ไม่มีนโยบายการเรี่ยรายรับเงินบริจาคหรือเก็บค่าบำรุงการศึกษานอกสถานที่ กิจกรรมการเงินกับ IUM ให้ดำเนินการโดยตรงเข้าบัญชีธนาคารของ IUM

ขอต้อนรับ