คุณธรรมเป็นรากฐานของสังคมที่ดี

International University of Morality (IUM) Inc. เป็นมูลนิธิด้านศาสนา ก่อตั้งเมื่อปี คศ.2014 เป้าหมายของ IUM คือ การเผยแพร่หลักการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว และสังคม

 

IUM ได้ประกาศหลักสูตรออนไลน์ เทียบเท่าระดับปริญญาตรี โท และเอก สามารถเรียนผ่านอินเทอร์เน็ต ดูหลักสูตรและวิธีการเรียน คลิกที่่นี่

ผู้สนใจส่งผลงานวิจัย และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ IUM สามารถติดต่อได้ที่เว็บไซท์ของมูลนิธิ

ผู้ทำประโยชน์ให้กับสังคมและประพฤติตนมีคุณธรรม สามารถขอรับการเชิดชูเกียรติจาก IUM คลิกที่นี่

คำเตือน - เนื่องจาก IUM ได้รับแจ้งมีบุคคลที่หวังแสวงหาผลประโยชน์ลักษณะฉ้อฉลและทุจริตในประเทศไทย ได้ทำการแอบอ้างชื่อ IUM ไปยังบุคคลที่เป็นเหยื่อให้เกิดการหลงเชื่อและเสียทรัพย์สิน ทาง IUM ขอเรียนให้ทราบว่า IUM ไม่มีการเรียกเก็บเงินบริจาคหรือค่าใช้จ่ายเพื่อร่วมกิจกรรมผ่านบุคคลใดในประเทศไทย ยกเว้นการติดต่อตรงไปยัง IUM สหรัฐอเมริกา หรือผ่านองค์กรและมูลนิธิในประเทศไทยที่ทำข้อตกลงด้วยเท่านั้น หากมีข้อสงสัยในการกระทำของบุคคลใด สามารถติดต่อขอตรวจสอบรายชื่อองค์กรที่ IUM ให้การรับรองในประเทศไทย

คำชี้แจงข้อกฎหมาย - 1) IUM เป็นสถาบันศาสนา ตามกฎหมายมลรัฐฟลอริด้า ประเทศสหรัฐอเมริกา และมูลนิธิที่ได้รับการยกเว้นภาษี 501(C)3 จากรัฐบาลกลาง สหรัฐอเมริกา 2) การเรียนเป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ อาจส่งผลให้โอกาสการรับเข้าทำงานในสหรัฐอเมริกาลดลง 3) IUM ไม่มีนโยบายการดำเนินงานขัดแย้งกับข้อกฎหมายอันเป็นสากลของประเทศใด 4) IUM เปิดเผยความเป็นไปได้ที่ผู้เรียนอาจไม่ได้รับการยอมรับในบางประเทศ ผู้ศึกษาควรทำความเข้าใจสถานภาพทางกฎหมายของ IUM ก่อนการสมัคร 5) ผู้ใดแอบอ้างชื่อ IUM เพื่อกิจกรรมใดๆ ที่ไม่ได้อยู่ในข้อกำหนดตามสัญญา จะมีความผิดฐานละเมิด และอาจถูกดำเนินการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ขอต้อนรับสู่ IUM 

© 2014-2020 by International University of Morality, inc.