top of page

International University of Morality เป็นสถาบันการศึกษาด้านศาสนา จัดตั้งตามกฎหมายการศึกษาของมลรัฐฟลอริด้า ประเทศสหรัฐอเมริกา ก่อตั้งเมื่อปี คศ.2014 ดำเนินการโดยมูลนิธิ International University of Morality, Inc. (www.ium-world.org) เป้าหมายคือ การเผยแพร่หลักการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว และสังคม

International University of Morality เปิดสอนหลักสูตรออนไลน์ ระดับปริญญาตรี โท และเอก สามารถเรียนผ่านอินเทอร์เน็ต จากทุกประเทศทั่วโลก หลักสูตรจะเน้นวิชาชีพควบคู่กับคุณธรรม ได้รับการรับรองจาก Florida Department of Education ค่าใช้จ่ายในการเรียนไม่มาก และยังสมทบการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ ดูรายละเอียดหลักสูตรและวิธีการเรียน คลิกที่่นี่

IUM มีงานวิจัยด้านคุณธรรมจำนวนมาก และเผยแพร่คุณธรรมในหลายประเทศอย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่ประจักษ์โดยทั่วไป ทำให้มีมิจฉาชีพแอบแฝงปลอมแปลงปริญญา และเรียกเก็บเงินจากผู้หลงเชื่อว่า สามารถออกปริญญาและะแต่งตั้งตำแหน่งวิชาการ IUM ให้ได้โดยไม่ผ่านขั้นตอนพิจารณาของ IUM ทาง IUM จึงขอให้ผู้อาจหลงเชื่อใช้ความระมัดระวัง และสามารถสอบถามสถานะที่แท้จริงมายัง IUM คลิกสอบถาม กรณีผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติ สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่หน้าประกาศนี้เท่านั้น (www.ium-world.org

international University of Morality สนับสนุนการทำวิจัยในสาขาวิชาต่างๆในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม ผู้สนใจส่งผลงานวิจัยเพื่อรับการพิจารณาเผยแพร่ผ่าน IUM หรือเป็นส่วนหนึ่งของการรับพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สามารถติดต่อได้ที่ mail@ium-world.org (ภาษาอังกฤษ), mail@ium-thai.org (ภาษาไทย)

IUM ดำเนินการผ่านตัวแทนแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ได้แก่ มูลนิธิเพื่อการศึกษาระบบเครือข่าย โปรดระวังผูัแอบอ้างชื่อ IUM และ/หรือ มูลนิธิฯ เพื่อแสวงหาประโยชน์อันมิชอบ ทาง IUM และตัวแทนจะไม่มีการเรียกชำระเงินใดๆทั้งสิ้น นอกจากการบริจาคโดยตรงไปยังบัญชีของ IUM และ/หรือ มูลนิธิฯเท่านั้น

respect2.jpg

"การให้เกียรติซึ่งกันและกัน" เป็นคุณธรรมอันหนึ่ง

คุณธรรมเป็นรากฐานของสังคมที่ดี

คำชี้แจงข้อกฎหมาย - 1) IUM เป็นมหาวิทยาลัยออนไลน์ ตามกฎหมายมลรัฐฟลอริด้า ประเทศสหรัฐอเมริกา และมูลนิธิที่ได้รับการยกเว้นภาษี 501(C)3 จากรัฐบาลกลาง สหรัฐอเมริกา 2) การเรียนเป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ อาจส่งผลให้โอกาสการรับเข้าทำงานในสหรัฐอเมริกาลดลง 3) IUM ไม่มีนโยบายการดำเนินงานขัดแย้งกับข้อกฎหมายอันเป็นสากลของประเทศใด 4) IUM ยึดถือการจัดการเรียนการสอนที่ได้รับอนุญาตถูกต้องและการปฎิบัติตามกฎหมายการศึกษา ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 5) IUM เปิดเผยความเป็นไปได้ที่ผู้เรียนอาจไม่ได้รับการยอมรับผลของปริญญาในบางประเทศ ผู้ศึกษาควรทำความเข้าใจสถานภาพทางกฎหมายของ IUM ก่อนการสมัคร 6) ผู้ใดแอบอ้างชื่อ IUM เพื่อจัดการเรียนการสอน หรือกิจกรรมใดๆ ที่ไม่ได้อยู่ในข้อกำหนดตามสัญญา จะมีความผิดฐานละเมิด และจะถูกดำเนินการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 7) IUM ไม่มีนโยบายการเรี่ยรายรับเงินบริจาคหรือเก็บค่าบำรุงการศึกษานอกสถานที่ กิจกรรมการเงินกับ IUM ให้ดำเนินการโดยตรงเข้าบัญชีธนาคารของ IUM

ขอต้อนรับ
bottom of page