ก า ร เ รี ย น

 

ระบบการเรียนที่ IUM เปิดโอกาสให้ผู้เรียนวางแผนการเรียนด้วยตนเอง โดยพิจารณาขั้นตอนการเรียน ประกอบกับเวลาที่มี และความพยายามส่วนบุคคล

ขั้นตอนการเรียนมีดังต่อไปนี้

  1. ลงทะเบียนเรียน

  2. รับไฟล์บทเรียนและคำสั่งงาน กรณีสงสัยให้สอบถาม

  3. ทำงานมอบหมายและส่งงาน

  4. จองวันสอบ

  5. เข้าสอบ ทำข้อสอบ และส่งข้อสอบ

  6. รอผลการเรียน

    • กรณีผ่าน - ขอแสดงความยินดี

    • กรณีไม่ผ่าน - สอบซ่อม

© 2014-2020 by International University of Morality, inc.