top of page

ลงทะเบียนเรียน

ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนและขอใช้บริการ

1. คลิก "เข้าสู่ระบบ"

2. คลิก "ลงทะเบียน"

3. เลือกรายการที่ต้องการ เสร็จแล้วคลิก"ชำระเงิน"

4. เมื่อชำระเงินแล้ว แจ้งการชำระเงิน ในหน้า"ชำระเงิน"

5. รอเจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบ และตัดยอดชำระ เป็นอันเสร็จสิ้น

6. หากประสบปัญหา กรุณาคลิกหน้า "ติดต่อ"

หมายเหตู-หากยังไม่เคยสมัครหลักสูตร กรุณาสมัครหลักสูตรก่อนการลงทะเบียนครั้งแรก โดย

1. คลิก "เข้าสู่ระบบ"

2. คลิก "สมัคร" ตามด้วย "หลักสูตร"

bottom of page