บริจาค/ชำระเงิน

IUM ยินดีรับบริจาค/ชำระเงิน เพื่อใช้ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ IUM

วัตถุประสงค์ของการรับบริจาค/ชำระเงิน

  • เพื่อจัดอบรมคุณธรรม

  • เพื่อมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาขาดแคลน

  • เพื่อดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์

  • ชำระค่ากิจกรรม IUM

 

ข้อมูลทางกฎหมาย

การรับบริจาคนี้เป็นไปตามกฎหมาย Solicitation of Contributions Act, chapter 496 ซึ่งยกเว้นให้กับองค์กรศาสนาและสถานศึกษา มลรัฐฟลอริด้า สหรัฐอเมริกา ผู้บริจาคที่มีสัญชาติอเมริกัน สามารถนำใบรับเงินจาก IUM ไปหักลดหย่อนภาษีได้ (ตามสถานภาพ 501C3 ของ IUM)

 

วิธีการบริจาค/ชำระเงิน

1. PayPal  

2. Wire transfer: 

  • Wells Fargo Bank, U.S.A.

  • Account no.: 2402506204.  

  • SWIFT CODE : WFBIUS6S. 

  • Routing number: 063107513  

  • Account name: International University of Morality. 

  • Address: 4000, Ponce de Leon Blvd. City: Coral Gables, State: Florida Postcode: 33146.  

© 2014-2020 by International University of Morality, inc.