top of page

จองวันสอบ

 

 • เปิดสอบเดือนละหนึ่งครั้ง ผู้เรียนสามารถจองวันสอบวิชาที่ลงทะเบียนและชำระค่าเรียนแล้ว โดยใช้แบบฟอร์มด้านล่าง

 • แต่ละเดือน จะอนุญาตให้เข้าสอบได้ไม่เกิน 3 วิชา (ไม่รวมสอบซ่อม)

 • วันเวลาที่แสดงเป็นเวลา GMT สำหรับผู้เรียนในประเทศไทย จะต้อง +7 ให้เป็นเวลาในประเทศไทย

 • กำหนดจองภายในวันที่ 15 ของเดือนที่ต้องการสอบ

 • กรณีเข้าแบบฟอร์มจองวันสอบไม่ได้ ให้อีเมล์ไปที่ mail@ium-thai.org ภายในวันที่ 15 ของเดือนที่จะสอบ โดยแจ้งชื่อตัว ชื่อวิชา และวันเวลาที่ต้องการ หากไม่ทราบว่า เปิดสอบวันเวลาใดบ้าง ให้อีเมล์สอบถามมา

หมายเหตุ -

 1. เมื่อส่งแบบฟอร์มแล้ว ไม่ได้เข้าสอบ จะถือเป็นขาดสอบ และผู้เรียนต้องยื่นจองสอบมาใหม่

 2. นักศึกษาจะต้องส่งงานมอบหมายให้เสร็จสิ้นก่อนการสอบ หลังจากการสอบแล้ว จะพิจารณาผลคะแนนจากการวัดผลเท่าที่ได้รับ

 3. กรุณาเตรียมรหัสนักศึกษา หลักฐานแสดงตนที่มีรูปของท่าน กล้อง และไมค์ ในวันสอบ เพื่อไม่ให้พลาดโอกาสในการสอบ

วิธีการเข้าห้องสอบ

 • คลิกที่นี่เพื่อเข้าห้องสอบ

 • การเข้าสอบครั้งแรกจะมีข้อความ "Download & run Zoom" ให้ติดตั้งโปรแกรมก่อน ติดตั้งกล้องและไมค์ก่อนคลิกข้อความดังกล่าว

 • เมื่อเห็นข้อความ "Launch Application" ให้คลิกข้อความนั้น แล้วจึงจะเข้าห้องได้

 • ในครั้งถัดไป คลิกปุ่ม "Launch Application" เพื่อเข้าห้องได้เลย ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมอีก (ยกเว้นเปลี่ยนคอมพิวเตอร์ใหม่)

 • หากเข้าไปในห้องแล้ว ยังไม่ปรากฏผู้ดำเนินการควบคุมการสอบ กรุณารอในห้องจนกว่าผู้ดำเนินการจะมาถึง หรือไลน์ไปที่ prakonrat2525

 • เมื่ออยู่ในห้องออนไลน์ ให้คลิก Chat รอไว้ จนกว่าผู้ดำเนินการสอบจะส่งลิงค์ข้อสอบให้ เมื่อปรากฏลิงค์ข้อสอบแล้ว จึงคลิกลิงค์เพื่อเปิดข้อสอบ หากไม่สามารถคลิกได้ ให้ copy ลิงค์นั้นไปเปิดในบราวเซอร์

 • ส่งคำตอบโดยคลิกที่นี่

bottom of page