ส่งหลักฐานให้พิจารณา

ผู้ขอรับการพิจารณาปริญญาโทหรือเอกกิตติมศักดิ์ สามารถกรอกกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ด้านล่าง หรือส่งข้อมูลเป็นไฟล์เวิร์ดไปที่ mail@ium-thai.org

© 2014-2021 by International University of Morality, inc.