top of page

สมัครผ่านเจ้าหน้าที่

คำเตือน - IUM แต่งตั้ง บจก.ไทเซอร์ เป็นตัวแทนประสานงานสำหรับคนไทย รายชื่อเจ้าหน้าที่ตามปรากฎในหน้านี้ ได้รับการแต่งตั้งอย่างถูกต้องและรับรอง IUM ไม่รับผิดชอบความเสียหายจากการแอบอ้างของบุคคลอื่นที่ไม่มีรายชื่อในหน้านี้ และไม่รับผิดชอบหากมีการชำระเงินสดหรือไปยังบัญชีอื่นที่ไม่ใช่ IUM หรือ TICER

ภัสภรณ์ จอมแก้ว

Tel: (66) 089-509-6334 

Line ID: prakonrat2525

Email: prakonrat@windowslive.com

สำหรับคนไทยในประเทศญึ่ปุ่น จะต้องติดต่อผ่านเจ้าหน้าที่ต่อไปนี้เท่านั้น
bottom of page