สมัครผ่านเจ้าหน้าที่

คำเตือน - IUM แต่งตั้ง บจก.ไทเซอร์ เป็นตัวแทนประสานงานสำหรับคนไทย รายชื่อเจ้าหน้าที่ตามปรากฎในหน้านี้ ได้รับการแต่งตั้งอย่างถูกต้องและรับรอง IUM ไม่รับผิดชอบความเสียหายจากการแอบอ้างของบุคคลอื่นที่ไม่มีรายชื่อในหน้านี้ และไม่รับผิดชอบหากมีการชำระเงินสดหรือไปยังบัญชีอื่นที่ไม่ใช่ IUM หรือ TICER

จุฑามาศ ลิ้มติ้ว

Tel: (66) 089-047-6391 

Line ID: mmc11

Email: mind_mint9@hotmail.com

ภัสภรณ์ จอมแก้ว

Tel: (66) 089-509-6334 

Line ID: prakonrat2525

Email: prakonrat@windowslive.com

สำหรับคนไทยในประเทศญึ่ปุ่น จะต้องติดต่อผ่านเจ้าหน้าที่ต่อไปนี้เท่านั้น

Thai Graduate Center in Japan

ศูนย์บริการสารสนเทศบัณฑิตไทยในญี่ปุ่น

Tokyo Edogawa Mizue 2-15-8 Central Bldg. 2F-B

Tel: 0570-300-104 ต่อ 11

จันทร์-ศุกร์ 12.00-18.00 น.

Line ID: anchalee2002

Email: lifesupport@iscgroup.info

© 2014-2020 by International University of Morality, inc.