top of page

สอบถามบทเรียน

กรุณาใช้แบบฟอร์มนี้สอบถามเกี่ยวกับข้อสงสัยในบทเรียนเท่านั้น หากจะสอบถามเรื่องอื่นๆ ให้ใช้แบบฟอร์มหน้าติดต่อ

หากประสบปัญหา เปิดแบบฟอร์มไม่ได้ ให้อีเมล์ไปที่ mail@ium-thai.org พร้อมแจ้งชื่อและวิชาที่สอบถามด้วย

bottom of page