ผู้บริหารมหาวิทยาลัย

S1450042_edited.jpg
ข้อความต้อนรับจากประธานมูลนิธิและอธิการบดี

(คำแปลภาษาไทย)

 

นับเป็นโอกาสอันดีที่ได้ต้อนรับผู้สนใจจากทั่วโลก ที่จะเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาที่ท่านสนใจ พร้อมเสริมความแข็งแกร่งด้าน"คุณธรรม" กับ International University of Morality ข้อดีของ International University of Morality คือ การปลูกฝังคุณธรรมให้กับผู้เรียน เพื่อนำไปเป็นหลักสำคัญแห่งการประกอบอาชีพต่างๆ การดำเนินชีวิต และเผยแพร่ออกไปอย่างไม่สิ้นสุด

 

เนื่องจากสถานศึกษาของเรามีสำนักงานใหญ่ออนไลน์อยู่ที่มลรัฐฟลอริด้า สหรัฐอเมริกา และเป็นมหาวิทยาลัยออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ นักศึกษาในประเทศต่างๆ จึงสามารถเข้าถึงบทเรียนของเราได้ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ทั้งคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน ซึ่งมีสื่อการเรียนออนไลน์ให้เข้าถึงได้อย่างง่ายดาย ตามเวลาที่สะดวก ท่านสามารถขอความช่วยเหลือจากศูนย์บริการในประเทศต่างๆได้ในวันเวลาทำการ

 

ค่าเรียนของเราไม่แพง เพื่อให้เข้าถึงได้โดยง่าย และยังนำรายได้ไปสมทบทุนการดำเนินงานของมูลนิธิ International University of Morality, Inc. เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเผยแพร่คุณธรรมสู่สังคม 

หวังว่าท่านจะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

Dr. Colin Walsh
​ประธานมูลนิธิและอธิการบดี