คณะที่ปรึกษา

Ven Robina Courtin

ลามะที่มีชื่อเสียง

Dr.Jarawee Hirunraks

ที่ปรึกษา​บังคลาเทศ

Dr.Adisorn Cheiu

ที่ปรึกษา​ราชอาณาจักรกัมพูชา

Dr.Michele Evoy-Lane

ที่ปรึกษา​แคนาดา

Dr.Anchalee Meemuk

ที่ปรึกษา​ราชอาณาจักรไทย

Dr. Wanda Wang

ที่ปรึกษา​สาธารณรัฐประชาชนจีน

พระพรหมสุธี

วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

ราชอาณาจักรไทย

Dr.Dameon Rollins

ที่ปรึกษา​ยุโรป

พระพรหมมังคลาจารย์

วัดไตรมิตรวิทยาราม

ราชอาณาจักรไทย

Mr.Mark Ronney

ที่ปรึกษา​สหรัฐอเมริกา

Dr.Sawas Bunturngsuk

ที่ปรึกษา​เอเซียแปซิฟิต

Dr.Liu Chin-Shen

ที่ปรึกษา​ไต้หวัน

Mr.Bounsing Khonevixam

ที่ปรึกษา​สาธารณรัฐประชาชนลาว

© 2014-2020 by International University of Morality, inc.