top of page

พิธีรับปริญญา

พิธีรับปริญญาสำหรับกลุ่มเอเซียแปซิฟิค จัดขึ้นเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 15.00 น. ณ.ห้องประชุม Function 3,YMCA @ One Orchard ประเทศสิงคโปร์ ผู้จบการศึกษาที่ประสงค์เข้าร่วมพิธีครั้งถัดไปประมาณเดือนพฤศจิกายน 2017 กรุณาสอบถามที่นี่ 

bottom of page