top of page

​สมัครเรียน(หลักสูตรภาษาไทย)

โปรดอ่านข้อความจากผู้อำนวยการรับสมัคร
ต่อไปนี้อย่างละเอียด


ข้าพเจ้าในฐานะผู้อำนวยการรับสมัครที่ International University of Morality ขอเรียนว่า เราพร้อมส่งมอบความรู้ และโอกาสทางการศึกษา อย่างมีคุณภาพ ให้กับนักศึกษาจากทุกประเทศ


ท่านสามารถสมัครเรียนได้ทันที โดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เรียนในหน้าหลักสูตร 

2. ท่านที่มีคุณสมบัติตรงตามกำหนดของหลักสูตร จึงจะสมัครเรียนได้ โดยคลิกปุ่ม "เริ่มต้นการสมัคร" ที่อยู่ด้านล่างนี้

3. เมื่อสมัครเรียนสำเร็จแล้ว ท่านจะเข้าสู่หน้าระบบการเรียนของ IUM โดยอัตโนมัติ กรุณารับชมวิดีโอปฐมนิเทศเพื่อทำความรู้จักกับมหาวิทยาลัยของเรา เมื่อชมแล้ว ให้คลิกรับทราบการปฐมนิเทศ

4. จากนั้น ให้ท่านคลิก"ลงทะเบียนเรียน" (Subject) ตรงเมนูด้านบน เพื่อทำการลงทะเบียนเรียน โปรดเลือกวิชาที่ท่านสนใจหรือจำเป็นต้องเรียน

5. เมื่อเลือกวิชาจนพอใจแล้ว อย่าลืมคลิก"ทำการลงทะเบียน" (Checkout) เพื่อเสร็จสิ้น

6. ชำระค่าลงทะเบียนเรียน คลิกหน้า"การเงิน" เพื่อให้สามารถเข้าเรียนได้

7. เมื่อชำระค่าลงทะเบียนเรียนแล้ว กรุณาไปที่หน้า"ชั้นเรียน" เพื่อเข้าเรียนตามตารางวันเวลาที่จะปรากฎ หากเป็นวิชาที่เป็นวิดีโอบันทึกการสอนย้อนหลัง ท่านสามารถเข้าเรียนได้ทันที

8. วิชาที่ท่านเข้าเรียนหรือดูวิดีโอแล้ว กรุณาทำงานมอบหมายตามที่กำหนด และเข้าแสดงความคิดเห็นในแต่ละวิชา ทุกจุดล้วนมีคะแนนตอบแทนความสนใจใฝ่รู้ของท่าน

9. เมื่อพร้อมสอบวิชาใด กรุณาลงทะเบียนสอบจากหน้าชั้นเรียนของแต่ละวิชา

10. หากท่านประสบปัญหาในการสมัครหรือลงทะเบียนเรียน กรุณาส่งข้อความแจ้งในหน้าติดต่อ เพื่อเจ้าหน้าที่ประสานงานช่วยเหลือ

11. โปรดส่งข้อมูลที่เป็นจริงเท่านั้น 

 

ด้วยความปรารถนาดี

 

 Dr.Collin Walsh

ผู้อำนวยการฝ่ายรับสมัคร

 

*TICER เป็นผู้ให้บริการรับสมัครโดยได้รับอนุญาตจาก IUM

คำแนะนำในการสมัครด้วยตนเอง

 1. คลิก "เริ่มต้นการสมัครด้วยตนเอง" 

 2. หากท่านไม่เคยมีรหัสเข้าระบบ TICER

  • กรุณากรอก Username และ Password ที่ท่านต้องการใช้ตลอดการศึกษา

  • คลิกกรอกรายละเอียดและหลักฐานการสมัคร

  • คลิกเพื่อดำเนินการสมัครกับสถานศึกษา

 3. หากท่านเคยมีรหัสเข้าระบบ TICER ซึ่งใช้กับสถานศึกษาอื่นอยู่แล้ว

  • คลิกสมัครในฐานะ "ผู้เรียน"

  • เลือกหลักสูตรที่ต้องการ

 4. จากนั้นท่านจะได้เข้าสู่เว็บไซท์ระบบของมหาวิทยาลัย IUM ทันที

 

คำแนะนำในการสมัครโดยมีผู้ให้คำแนะนำ

 1. คลิก "สมัครโดยมีผู้ให้คำแนะนำ" เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกตลอดหลักสูตร

 2. ผู้ให้คำแนะนำสามารถช่วยเหลือในการสมัคร ลงทะเบียนเรียน ให้คำแนะนำวิธีทำรายงานยูทูป วิธีเข้าสอบผ่านระบบออนไลน์ การขอทุนการศึกษา 

 3. การสมัครผ่านผู้ให้คำแนะนำ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากการสมัครด้วยตนเอง

ภาคเรียน
วันรับสมัครและลงทะเบียน

1/2015

2/2015

3/2015

4/2015

5/2015

6/2015

--

1 กพ.-28 กพ. 2015

1 กพ.-30 เมย.2015

1 พค.-30 มิย. 2015

1 พค.-30 สค. 2015

1 พค.-31 ตค. 2015

2 มค.-28 กพ. 2015

1 มีค.-30 เมย. 2015

1 พค.-31 มิย. 2015

1 กค.-31 สค. 2015

1 กย.-31 ตค. 2015

1 พย.-30 ธค. 2015

ช่วงเวลาศึกษา

กรอกใบสมัครเรียน คลิกที่นี่

อัตราค่าเรียน คลิกที่นี่

สอบถามเพิ่มเติม คลิกที่นี่

 

วิธีการสมัคร

การสมัครสามารถกระทำได้ 2 วิธี คือ

1. สมัครออนไลน์ สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง คลิกที่นี่

2. สมัครผ่านผู้ให้คำแนะนำ ซึ่งจะช่วยให้ท่านได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น

 

หลักฐานการสมัคร (หลักสูตรภาษาไทย)

1. เอกสารแสดงตน

 • สัญชาติอเมริกัน - Driver's license หรือหนังสือเดินทาง หรือเทียบเท่า

 • สัญชาติไทย - บัตรประจำตัวประชาชนไทย หรือหนังสือเดินทาง

 • สัญชาติอื่น - หนังสือเดินทาง หรือบัตรแสดงตนอย่างเป็นทางการ

 

2. เอกสารแสดงวุฒิการศึกษา

 • สมัครปริญญาตรี - ประกาศนียบัตรจบการศึกษามัธยมปลาย High School หรือเทียบเท่า

 • สมัครปริญญาโท - ปริญญาบัตรระดับปริญญาตรี 

 • สมัครปริญญาเอก - ปริญญาบัตรระดับปริญญาโท

 • หากชื่อในวุฒิการศึกษาไม่ตรงกับเอกสารแสดงตน ต้องแสดงหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือสกุล

 • หากต้องการให้มหาวิทยาลัยพิจารณาเทียบโอนผลการเรียนจากสถานศึกษาเดิม กรุณาอัพโหลดทรานสคริปต์เข้าสู่ระบบการสมัครด้วย

 

3. เอกสารแสดงผลการเรียน 

 • ใบรับรองผลการเรียนระดับปริญญาตรี (กรณีเทียบโอน)

 • ใบรับรองผลการอบรม (กรณีเทียบโอน)

​โปรดเตรียมหลักฐานการสมัครให้พร้อม

ข้อควรระวัง - การแจ้งข้อมูลเป็นเท็จ จะส่งผลให้การสมัครเป็นโมฆะ และจะไม่สามารถเรียกร้องใดๆได้

bottom of page