​สมัครเรียน(หลักสูตรภาษาไทย)

ท่านสามารถสมัครเรียนได้ทันที โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร และด้วยค่าเรียนที่ไม่แพงเลย* กรุณาปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

 

ขั้นตอนที่ 1 - เลือกตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เรียน จากต่อไปนี้ 

 

ขั้นตอนที่ 2 - คลิก-แจ้งชื่อและหลักสูตรที่สนใจ ติดต่อกับเจ้าหน้าที่หรือฝากข้อความรอการติดต่อกลับ

ขั้นตอนที่ 3 - เมื่อได้รับการอนุมัติสถานภาพ จึงเริ่มลงทะเบียนเรียน และเข้าเรียนออนไลน์

(กรณีขอทุนการศึกษา ต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติทุนการศึกษาก่อน จึงจะเริ่มลงทะเบียนเรียน)

ขั้นตอนที่ 4 - ส่งไฟล์หลักฐานการสมัครโดยเร็ว ด้วยการเข้าสู่ระบบ แล้วคลิกที่ชื่อของท่าน

  • ไฟล์เอกสารแสดงตน เช่น หนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวออกโดยรัฐบาล ปรากฎใบหน้าท่านชัดเจน

  • ไฟล์แสดงวุฒิการศึกษา (ยกเว้นไม่ต้องส่งสำหรับปริญญาตรีผู้ขาดโอกาส)

  • ไฟล์ภาพถ่ายล่าสุดของตัวท่าน

* IUM เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร

© 2014-2020 by International University of Morality, inc.